Mapa Kreis Ratibor 1:150 000

Výřez z mapy Kreis Ratibor v měřítku 1:150 000, vydané nakladatelstvím Carl Flemming v Glogau asi v roce 1895. Červeně je zakreslena hranice okresu Ratiboř, která na jižním okraji, na řece Opavě, tvoří státní hranici mezi Rakouskem a Pruskem.

Za povšimnutí stojí porovnat velikosti obcí vzhledem k současnému stavu (počtu obyvatel).


Mapa Kreis Ratibor