Povodně v obci v roce 1997

Meteorologická situace, která zastavila srážkovou oblačnost nad územím Moravy a Slezska, přinesla neobvyklé množství srážek. Již 7.7 1997 se začal Oldřišovský potok (Bílý potok) rozlévat mimo své koryto. Postupně byly zaplaveny ulice Na Angru, Stiborská a Ke hřišti. Voda začala opadávat 9.7.1997 a po pár dnech vysvitlo opět letní slunce, aby tak vysušilo škody, které napáchala voda i v naší obci.

Záplavy se obci nevyhýbaly ani v minulosti, podle historických pramenů došlo k vylití potoka z břehů v těchto letech: srpnu 1802, září 1831, 1854, 1879, srpnu 1880, 1926 a v roce 1938.

Ale zpět k povodním 1997:Voda začala zaplavovat ulici Na Angru odpoledne 7.7.1997


O několik hodin později již byla ulice pod vodou


Zaplavená ulice Ke hřišti


A průtrže mračen řádily dál


Voda se přelévá přes mostek


Zaplavené je i hřiště

Z podkladů Obecního úřadu sestavil Milan Černohorský.