Speciálka 1:75 000

Výřez ze speciální mapy vydané roku 1935, list 3960-Sudice, provedení 5-barevný tisk. Na výřezu "Sudicko-Třebomský" výběžek, pod českými názvy obcí Sudice a Třebom jsou uvedeny německé varianty nazvů obcí (obě obce měly převahu obyvatel německé národnosti)


Speciální mapa z roku 1935