1. adresa e-podatelny: referent@obecsudice.cz

Tato adresa je určena pouze pro korespondenci se zaručeným elektronickým podpisem.


2. adresa umístění elektronické podatelny:

Obec Sudice

Naměstí P.Arnošta Jurecky 13

747 25 Obec Sudice


3. kvalifikovaný certifikát obce pro zajištění provozu el. podatelny:

sériové číslo jméno/název(CN) platnost od platnost do
ICA - 10048332 Hlubocká Šárka

4. pravidla potvrzování doručování datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy

zjistit eloktronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

- zaručený el. podpis oprávněného zaměstnance

- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena

- evidenční číslo dokumentu přidělené el. podatelnou.


5 .vzor datové zprávy:

"Vaše podání (ev. číslo) bylo přijato dne RRRR-MM-DD HH-MIN-SEC k dalšímu zpracování."


6. technické parametry přijímaných datových zpráv:

- formát *.TXT (prostý text)

- formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)

- formát *.rtf (rich text format)

- formát *.doc (soubory sofrwarového produktu Microsoft Word)

- formát *.xls (soubory sofrwarového produktu Microsoft Excel)

- formát *.jpg, *.pdf, *.gif (grafický formát)


7. postup v případě zjištění škodlivého softwaru v přijetí datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracována. Pokud z přijaté

datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno

sdělení o zjištění škodlivého softwaru.


8. vyřizování dotazů týkajících se provozu el. podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu el. podatelny zasílejte na el. adresu referent@obecsudice.cz

případně na poštovní adresu obecního úřadu Sudice.