Členství obce Sudice ve sdruženích a spolcích
  Název sdružení nebo spolku Datum vstupu Číslo usnesení OZ
1. Sdružení obcí Horního Slezska a severní Moravy 14.5.1992  23/12 - bod 3
2. Dobrovolné sdružení obcí Sudický výběžek 15.6.1995  13/9 - bod 2
3. Spolek pro obnovu venkova 29.4.1998  54/45 - bod 4
4. Regionální sdružení obcí opavského Slezska v rámci EUROREGIONU SILESIA 29.4.1998  57/45 - bod 3
5. Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko - západ 19.12.2001  52/46 - bod 4
6. Svaz měst a obcí České republiky 28.4.1999  7/7 - bod 2
7. Sdružení obcí Hlučínska 27.10.1998  Při založení SOH