Změny ve společnosti, otevření hraničního přechodu umožnilo navázání partnerských vazeb s polskou
obcí Pietrowice Wielkie.

Výsledkem spolupráce mezi oběmi obcemi je otevření cyklotrasy "Sudický okruh".