Pietrowice Wielkie
velikonoční procesí na koních 9.4.2007

Starostové partnerských obcí Pietrowic Wielkich a Sudic spolu s církevními hodnostáři těchto obcí Vás srdečně zvou na tradiční Velikonoční procesí na koních, konané pravidelně na velikonoční pondělí v Pietrovicach Wielkich a u Svatého Kříže.

Program:

11:00 - 12:50 - Sraz účastníků procesí v centru Pietrowic Wielkich (na prostranství před obchodem GS). Pro účastníky i koně je vyhrazeno bezpečné oplocené prostranství. Budou připravená místa pro možnost nakrmení koní. Pro všechny bude možnost pohoštění.

12:50 - 14:00 - Odchod z prostranství z GS-u v Pietrowicach Wielkich, seřazení procesí a průvod procesí na koních ke kostelu Sv. kříže w Pietrowicach Wielkich.

14:00 - 14:20 - Prosebná pobožnost v poutním kostele Sv. kříže.

14:30 - 15:00 - Ukončení pobožnosti a návrat s tradičním objezdem zemědělských oblastí na koních.

15:00 - 15:30 - Slavnostní přehlídka koní

15:30 – 24:00 - Pokračování velikonočních slavností s koňmi na fotbalovém hřišti, soutěže, skoky koní přes překážky, ukázky cviční koní.

Slavnost se podobá rodinnému setkání, připraveno bude mnoho atrakcí pro děti a dospělé. K dispozici bude obrovský stan, občerstvení a různé atrakce pro děti. Kolem 18.00 hod. taneční zábava.