STATISTIKA DAT OBYVATEL KE DNI 17.02.2015

Celkem Průměrný věk Datum narození nejstaršího Datum narození nejmladšího
Osoby 650 40,42 25.01.1926 26.12.2014
Muži 323 39,00 06.05.1928 10.12.2014
Ženy 327 41,83 25.01.1926 26.12.2014
Děti do 15 let 87 7,45 10.04.2000 26.12.2014
Děti do 18 let 106 9,04 05.03.1997 26.12.2014
Starší 60 let 131 70,37 25.01.1926 16.01.1955
Možní voliči 530 46,67 25.01.1926 12.02.1997

Vývoj počtu obyvatel

Rok Počet obyvatel Počet narozených Počet zemřelých
1995 636 6 9
1996 639 6 3
1997 644 16 5
1998 658 6 5
1999 657 5 6
2000 662 9 5
2001 657 4 5
2002 648 8 12
2003 658 6 9
2004 659 8 6
2005 651 6 4
2006 655 7 5
2007 670 12 7
2008 678 6 6
2009 675 5 10
2013 652 5 5
2014 651 5 4

Vývoj nezaměstnanosti v obci Sudice

Stav k Počet evidovaných
uchazečů o zaměstnání
s trvalým bydlištěm
v obci Sudice
Míra nezaměstnanosti v % Počet
obyvatel
v obci
31.12.1995 9 2,97 636
31.12.1996 10 3,3 639
31.12.1997 15 4,95 644
31.12.1998 údaj není k dispozici - 658
31.12.1999 32 10,56 657
31.12.2000 37 12,21 662
31.12.2001 49 14,98 657
31.12.2002 47 14,37 648
31.12.2003 53 16,01 658
31.12.2004 47 14,2 659
31.12.2005 57 16,62 651
31.12.2006 53 14,89 655
31.12.2007 38 10,88 670
31.12.2008 38 10,6 678
31.12.2009 69 20,85 675
31.12.2010 údaj není k dispozici - 659
31.12.2011 údaj není k dispozici - 668
31.12.2012 údaj není k dispozici - 651
31.12.2013 údaj není k dispozici - 652

Zajímavosti z obecní statistiky

Počet domů v obci Sudice s indexem: 156

Počet ulic: 13 – Hlavní, Třebomská. Ratibořská, Náměstí, náměstí P. Arnošta Jureczky, Kostelní, Ke Hřišti, Stiborská, Na Angru, Novoměstská, Luční, Zámecká, Nová, Josefovská.

Nejčastěji používaná jména u mužů: Jiří 28
Jan 22
Josef 20
Tomáš 15
Pavel 17
Petr 11
Karel 8
David 9
František 5

Nejčastěji používaná jména u žen: Marie 20
Anna 14
Jana 11
Jarmila 5
Eva 7
Lenka 4

Nejvíce užívaná příjmení: Halfar - Halfarová 29
Baránek - Baránková 14
Kašný - Kašná 14
Kubný - Kubná 14
Komárek - Komárková 15

Počet osob se stavem: Ženatý - vdaná 266
Svobodný - muž 153
Svobodná žena 111
Rozvedený - rozvedená 50
Vdovec - vdova 58
Vdovec 9
Vdova 49