Cyklotrasy v okolí Sudic


Cyklotrasy v okolí Sudic

Značené cyklistické trasy jsme doplnili dalšími neznačenými začínajícími indexem S, tyto trasy jsou popsány s orientačními body a kvalitou povrchu.


S1

trasa vede ze Strahovic - křižovatka u hřbitova, směrem ke kostelu a dále až na konec obce, kde pokračuje polní cestou směrem k lesu, přes les okolo hájenky, strahovických rybníků (u menšího rybníka altánek s posezením a možností úkrytu před deštěm), od altánku do kopce až na značenou trasu 6092. Povrch je v celém úseku štěrkový zpevněný, je sjízdný i po dešti.


S2

odbočka v Chuchelné směrem k hraničnímu přechodu na Krzanowice. V Krzanowicích se můžeme orientovat podle silničních směrovek na Pietraszyn. Povrch je v celém úseku asfaltový, vhodný i pro silniční kola.


S3

zkratka okolo Pietraszyna, vede ze zatáčky silnice Krzanowice - Pietraszyn směrem k benzínové pumpě za hranicemi. Povrch je přírodní - používaná polní cesta.


S4

trasu "Sudického okruhu" si můžeme zkrátit zkratkou z Třebomi do Gródczanek, kde se opět napojíme na značenou trasu. Na zkratku se dostaneme na konci Třebomi, zde neodbočíme na značenou trasu doleva směrem na Kietrz a pojedeme rovně, cesta vede přímo k hranicím na místní přechod a pak přes koleje rovně na křižovatku, kde zleva se připojí trasa od Kietrze. Takto si můžeme trasu ke kostelu Sv. Kříže mezi Gródczankami a Pietrwicemi Wlk. zkrátit o několik kilometrů. Povrch je nekvalitní, místy přírodní, místy rozsypaný hrubý štěrk, po dešti se tvoří kaluže.


S5

tato trasa nám umožní udělat okruh na další z místních přechodů Hněvošice - Sciborzyce Wlk. V Kietrzi pojedeme na náměstí, zde doleva a do kopce směr Rozumice a Sciborzyce Wlk. Trasa vede přes kopec Gipsové hory, z návrší je stále vidět vlevo kostel v Sudicích. V Sciborzycích Wlk. je silniční značení směrem hraniční přechod Hněvošice. Povrch je asfaltový mimo úsek Sciborzyce Wlk. - Hněvošice, kde je nekvalitní štěrkový povrch.


S6

odbočka z trasy S5 ve Sciborzicích Wlk. směrem na místní přechod směr Rohov. V obci je velmi špatná orientace, trasa vede okolo staré cihelny (pro orienatci může posloužit nevelký komín) do kopce, podél "hraniční budky" doprava po hranicích, ve chvíli kdy hranice uhýbají doprava směrem na sádrovcový důl, odbočíme mírně doleva, zde polní cesta končí a je nutno využít cesty přes pole směrem na polní cestu, která je viditelná před námi (násep, zářez) i tato cesta není však vždy snadno sjízdná. Povrch přírodní, místy nutno jet přes pole, polní cesty ve špatném stavu. Trasa je pouze pro odvážné dobrodruhy na horských kolech.


Dálkové cyklotrasy v Moravskoslezském kraji